895-1050 - Stór-Reykjavíkursvæðið

849-4012 - Akureyri

 1. AA-samtökin hvetja engan alkóhólista að fyrra bragði til að leita sér bata eftir AA-leiðinni, né heldur safna þau meðlimum eða leggja að nokkrum manni að ganga í AA
 2. Þau halda ekki félagaskrá og skrá ekki einstaklingsferil nokkurs manns.
 3. Taka hvorki þátt í né eiga aðra hlutdeild í rannsóknarstörfum.
 4. Eiga ekki hlutdeild að nefndum annarra samtaka í þjóðfélaginu, þótt AA-félagar, deildir og þjónustuskrifstofan eigi tíðum samstarf við þau.
 5. Ganga ekki á eftir né hafa eftirlit með AA-félögum.
 6. Framkvæma ekki læknisfræðilega eða sálfræðilega sjúkdómsgreiningu.
 7. Útvega ekki ,,afvötnunar"- og hjúkrunarþjónustu, lyf eða læknishjálp.
 8. Taka ekki þátt í opinberri fræðslu eða áróðri um áfengi.
 9. Útvega ekki húsnæði, fæði, fatnað, atvinnu, peninga eða annað til félagslegrar velferðar.
 10. Eru ekki ráðgefandi um heimilis- og atvinnumál.
 11. Þiggja ekki peninga fyrir þjónustu sína.

Einstakir AA-menn mega þó gera sitthvað af því, sem talið er hér að ofan, en það er þeirra einkamál og er ekki viðkomandi þátttöku þeirra í AA.

Margir atvinnumenn á sviði alkóhólisma eru einnig AA-félagar. En atvinna þeirra er óðviðkomandi þátttöku þeirra í AA.

AA-samtökin í ströngustu merkingu telja það ekki á sínu færi að inna af hendi þá þjónustu, sem fram kemur í ofangreindri upptalningu.

(AA-bæklingurinn: AA-í samfélaginu)