895-1050 - Stór-Reykjavíkursvæðið

777-5504 - Reykjanes

849-4012 - Akureyri

aa upplysingar vegna covid 19 1170 250

 1. Sameiginleg velferð okkar situr í fyrirrúmi. Bati hvers og eins er undir einingu AA samtakanna kominn.
 2. Í málum deilda er aðeins einn leiðtogi, kærleiksríkur Guð eins og hann birtist í samvisku hvers hóps. Forsvarsmenn okkar eru þjónar sem við treystum en ekki stjórnendur.
 3. Til þess að gerast AA félagi þarf aðeins eitt: Löngun til að hætta að drekka.
 4. Sérhver AA deild á að vera sjálfstæð nema í málum er varða aðrar deildir eða AA samtökin í heild.
 5. Sérhver deild hefur aðeins eitt meginmarkmið: Að flytja alkóhólistum sem enn þjást boðskap samtakanna.
 6. AA-deild ætti aldrei að ljá öðrum samtökum eða málstað nafn sitt, fjarmagn eða fylgi svo lausafé, eignir eða upphefð fjarlægi okkur ekki upphaflegum tilgangi.
 7. Sérhver AA deild ætti að standa á eigin fótum og hafna utanaðkomandi fjárhagsaðstoð.
 8. Félagar í AA samtökunum eru ætíð einungis áhugamenn, en þjónustustöðvar okkar mega ráða launað starfsfólk.
 9. AA samtökin sem slík ætti aldrei að skipuleggja, en við getum myndað þjónustunefndir og ráð sem eru ábyrg gagnvart þeim sem þau starfa fyrir.
 10. AA samtökin taka ekki afstöðu til annara mála en sinna eigin. Nafni þeirra ætti því að halda utan við deilur og dægurþras.
 11. Afstaða okkar út á við byggist fyrst og fremst á aðlöðun en ekki áróðri. Í fjölmiðlum ættum við alltaf að gæta nafnleyndar.
 12. Nafnleyndin er andlegur grundvöllur allra erfðavenja okkar og minnir okkur á að setja málefni og markmið ofar eigin hag.